รูปรถยนต์

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ หม้อน้ำ มีหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำหล่อเย็นที่ไหลเวียนอยู่ในเครื่องยนต์ เมื่อ น้ำหล่อเย็น ร้อนก็จะไหลเข้าสู่หม้อน้ำเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอก หม้อน้ำรถยนต์ ที่ดีจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ หม้อน้ำรถ

เจ้าของรถควรหมั่นตรวจสอบและดูแลหม้อน้ำรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้หม้อน้ำเกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ การดูแลหม้อน้ำรถยนต์มีดังนี้ หม้อน้ํารถยนต์ ราคา รถแต่ง 

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ 1

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น ควรตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือดับเครื่องแล้ว ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีด MIN และ MAX หากระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่าขีด MIN ให้เติมน้ำหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด

ตรวจหารอยรั่ว ควรตรวจหารอยรั่วของหม้อน้ำเป็นประจำ หากพบรอยรั่วให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ทันที

เปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็น ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นทุก 2 ปี หรือทุก 40,000 กิโลเมตร น้ำหล่อเย็นที่ดีจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในหม้อน้ำ

ทำความสะอาดหม้อน้ำ ควรทำความสะอาดหม้อน้ำเป็นประจำทุกปี โดยล้างทำความสะอาดคราบสกปรกที่เกาะตามรังผึ้งหม้อน้ำด้วยน้ำสะอาด เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ 2

การเช็คหม้อน้ำรถยนต์

การเช็คหม้อน้ำรถยนต์ สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ดังนี้

เปิดฝากระโปรงรถและมองหาหม้อน้ำ เติมน้ำหม้อน้ำ

เปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือดับเครื่องแล้ว

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ ควรอยู่ระหว่างขีด MIN และ MAX

ตรวจหารอยรั่วของหม้อน้ำ หากพบรอยรั่วให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ทันที

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ 3

ข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์

ข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ การเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์มีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์

ข้อเสีย

มีค่าใช้จ่ายสูง

ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยน

การตัดสินใจเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์นั้น เจ้าของรถควรพิจารณาจากสภาพของหม้อน้ำ หากหม้อน้ำเกิดปัญหาหรือชำรุดเสียหาย ควรเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ทันที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ อยู่ตรงไหน

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ 5

ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำในหม้อน้ำควรอยู่ในระดับที่พอดี ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ตรวจสอบระดับน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์เย็นลงแล้วเติมน้ำยาหล่อเย็นให้เต็ม การเติมน้ำใน หม้อน้ำ ควร ปฏิบัติ อย่างไร

ข้อควรระวัง ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีใด

ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ร้อนอยู่ เพราะอาจทำให้น้ำร้อนพุ่งออกมาและทำให้เกิดอันตรายได้

ไม่ควรใช้น้ำเปล่าเติมลงในหม้อน้ำ เพราะน้ำเปล่าจะระเหยได้ง่ายและทำให้หม้อน้ำเสียหายได้

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ 6

เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็น

เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็นจะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน ดังนั้นควรเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร น้ำยาหล่อเย็น เติมเองได้ ไหม

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ น้ำยาหล่อเย็น ประเภทเดียวกันกับน้ำยาหล่อเย็นเดิม เพราะอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและทำให้หม้อน้ำเสียหายได้

ไม่ควรผสมน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำเปล่า เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง น้ําหล่อเย็น

ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำ

ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำ ควรตรวจสอบสภาพหม้อน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าหม้อน้ำมีรอยรั่วหรือแตก ควรเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ทันที

สัญญาณเตือนว่าหม้อน้ำมีปัญหา

เครื่องยนต์ร้อนจัด

มีน้ำรั่วออกจากหม้อน้ำ

หม้อน้ำมีเสียงดังผิดปกติ

หม้อน้ำมีรอยรั่วหรือแตก

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์ 7

การดูแลหม้อน้ำรถยนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้หม้อน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของหม้อน้ำ เจ้าของรถควรหมั่นตรวจสอบและดูแลหม้อน้ำรถยนต์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้หม้อน้ำเกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ การดูแลล้อแม็ก