รูปรถยนต์

การดูแลเครื่องยนต์

การดูแลเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ การดูแลเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และลดค่าใช้จ่ายใน การซ่อมบำรุง

การดูแลเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ

การขับรถเป็นประจำจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องขับรถอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง หรืออย่างน้อย 15 นาทีในแต่ละครั้ง

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะ

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่ หล่อลื่นเครื่องยนต์ และช่วย ป้องกันการสึกหรอ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะจะช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ โดยปกติแล้วสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเมื่อ เครื่องยนต์เย็น และจอดรถบนพื้นราบ ระดับน้ำมันเครื่อง ควรอยู่อยู่ระหว่างขีด MIN และ MAX

เติมน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพดี

น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพดีจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ลดการปล่อยมลพิษ รถแต่ง 

การดูแลเครื่องยนต์ 1

ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน

ระบบระบายความร้อนมีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ ตรวจ เช็คระดับน้ำหล่อเย็น เป็นประจำ โดยปกติแล้วสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่อยู่ระหว่างขีด MIN และ MAX

ตรวจเช็คระบบเบรก

ระบบเบรกเป็นระบบความปลอดภัยที่สำคัญ ตรวจ เช็คระบบเบรก เป็นประจำ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนผ้าเบรกได้ทุก ๆ 20,000-30,000 กิโลเมตร

ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่าง

ระบบไฟส่องสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการขับขี่ในเวลากลางคืนหรือในที่มืด ตรวจ เช็คระบบไฟส่องสว่าง เป็นประจำ โดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร

ล้างทำความสะอาดรถเป็นประจำ

การล้างทำความสะอาดรถเป็นประจำจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งอุดตันที่อาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

การดูแลเครื่องยนต์ 2

วิธีเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น

การเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจพบ ปัญหาของเครื่องยนต์ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะลุกลามจนเกิดความเสียหาย

ขั้นตอนในการเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยเปิดฝากระโปรงรถและดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาเช็ดให้สะอาด ใส่ก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปและดึงออกมาอีกครั้ง ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่อยู่ระหว่างขีด MIN และ MAX

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นโดยเปิดฝาหม้อน้ำ ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่อยู่ระหว่างขีด MIN และ MAX

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์

สตาร์ทเครื่องยนต์ และฟังเสียงเครื่องยนต์ หากมีเสียงผิดปกติ เช่น เสียงดัง เสียงสั่น หรือเสียงหอน ให้นำรถเข้าศูนย์บริการทันที

ตรวจสอบระบบเบรก

เหยียบเบรกเบาๆ หากมีเสียงดังหรือเบรกไม่เต็มเท้า ให้นำรถเข้าศูนย์บริการทันที

ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง

เปิดไฟหน้าและไฟท้าย หากไฟไม่สว่างหรือมีอาการกะพริบ ให้นำรถเข้าศูนย์บริการทันที

การดูแลเครื่องยนต์ 3

รายการในการเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำหล่อเย็น

การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบเบรก

ระบบไฟส่องสว่าง

การเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ

การเช็คเครื่องยนต์ตามระยะจะช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน

ระยะในการเช็คเครื่องยนต์

1,500 กิโลเมตร หรือ 1 เดือน

5,000 กิโลเมตร

10,000 กิโลเมตร

20,000 กิโลเมตร

30,000 กิโลเมตร

40,000 กิโลเมตร

50,000 กิโลเมตร

60,000 กิโลเมตร

70,000 กิโลเมตร

80,000 กิโลเมตร

90,000 กิโลเมตร

100,000 กิโลเมตร

รายการในการเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์

ตรวจสอบระบบเบรก

ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง

ตรวจสอบสภาพยาง

ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพสายพาน

ตรวจสอบสภาพลูกสูบ

ตรวจสอบสภาพวาล์ว

ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำ

ตรวจสอบสภาพระบบระบายความร้อน

การเช็คเครื่องยนต์ตามระยะควรทำที่ศูนย์บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจเช็คเครื่องยนต์ได้อย่างละเอียดและถูกต้อง การเคลือบสีรถยนต์

การดูแลเครื่องยนต์ 4