รูปรถยนต์

การดูแลแอร์รถยนต์

การดูแลแอร์รถยนต์ แอร์รถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งภายในรถที่ช่วยเพิ่มความเย็นสบายในการเดินทาง ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ระบบปรับอากาศ รถยนต์ อากาศอบอ้าวเป็นส่วนใหญ่ หากไม่มีแอร์รถยนต์ค่อยช่วยให้ความเย็นสบายในการเดินทาง คิดว่าใครก็คงไม่อยากเดินทางด้วยรถยนต์ที่ไม่มีแอร์รถยนต์แน่นอน ปรับอากาศรถยนต์

การดูแลแอร์รถยนต์อย่างถูกวิธีจะช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการดูแลแอร์รถยนต์เบื้องต้น รถแต่ง 

เติมน้ำยาแอร์ให้เพียงพอ

เติมน้ำยาแอร์ให้เพียงพอ น้ำยาแอร์เป็นสารสำคัญในการทำความเย็น โดยทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากภายในรถและระบายออกสู่ภายนอกรถ เมื่อ น้ำยาแอร์พร่อง จะทำให้แอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจทำให้แอร์ไม่เย็นเลยก็ได้

ควรเติมน้ำยาแอร์ทุก 2 ปี หรือทุกๆ 50,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับการใช้งานรถ โดยสามารถเติม น้ำยาแอร์ ได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์ หรือร้านซ่อมแอร์ การ เติม น้ำยา แอร์ รถยนต์

ตรวจเช็คกรองแอร์เป็นประจำ

กรองแอร์ทำหน้าที่ กรองฝุ่นละออง และเศษสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าสู่ระบบแอร์ เมื่อกรองแอร์สกปรกจะทำให้การไหลเวียนของอากาศภายในระบบแอร์ลดลง แอร์จึงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจทำให้แอร์มีกลิ่นอับ

ควรตรวจเช็คกรองแอร์ทุก 3 เดือน หรือทุกๆ 5,000 กิโลเมตร โดยหากพบว่ากรองแอร์สกปรกควรเปลี่ยนใหม่

การดูแลแอร์รถยนต์ 1

ล้างแอร์เป็นประจำ

ล้างแอร์เป็นประจำ ระบบแอร์ภายในรถมีความชื้นสูง จึงเป็น แหล่งสะสมของเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นอับหรือโรคภูมิแพ้ได้

ควรล้างแอร์เป็นประจำทุกๆ 2 ปี หรือทุกๆ 50,000 กิโลเมตร โดยสามารถล้างแอร์ได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์ หรือร้านซ่อมแอร์

หลีกเลี่ยงการเปิดกระจกขณะใช้แอร์

การเปิดกระจกขณะใช้แอร์จะทำให้อากาศภายนอกเข้าสู่ระบบแอร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง และอาจทำให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าสู่ระบบแอร์ได้ วิธีเปิดแอร์รถยนต์

ควรเปิดกระจกเฉพาะในกรณีที่ต้องการระบายความร้อนภายในรถเท่านั้น

ปิดแอร์ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ การปิดแอร์ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์จะช่วย ถนอมคอมเพรสเซอร์แอร์ และช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย การปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายจะช่วยระบายความชื้นออกจากระบบแอร์ และช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์

หลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน การจอดรถตากแดดเป็นเวลานานจะทำให้อุณหภูมิภายในรถสูงขึ้น และอาจทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

ควรจอดรถในที่ร่มหรือใต้ต้นไม้ เพื่อ ช่วยลดความร้อน ภายในรถ

การดูแลแอร์รถยนต์ 2

การล้างแอร์รถยนต์

การล้างแอร์รถยนต์เป็นวิธีหนึ่งในการทำความสะอาดระบบแอร์ภายในรถ ซึ่งจะช่วยขจัดฝุ่นละออง เศษสิ่งสกปรก เชื้อรา และแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในระบบแอร์ การ ดูแล รักษา แอร์

การล้างแอร์รถยนต์สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

การล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้

การล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการล้างแอร์แบบถอดตู้ โดยช่างจะฉีดน้ำยาล้างแอร์เข้าไปในระบบแอร์ เพื่อขจัดฝุ่นละอองและเศษสิ่งสกปรกออกจากระบบแอร์

การล้างแอร์แบบถอดตู้

การล้างแอร์แบบถอดตู้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ โดยช่างจะถอดตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาดอย่างละเอียด

การดูแลแอร์รถยนต์ 3

การเช็คอาการของแอร์รถยนต์

หากแอร์รถยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการรถยนต์หรือ ร้านซ่อมแอร์ เพื่อตรวจเช็คและแก้ไขอย่างถูกต้อง แอร์ติดรถยนต์

ต่อไปนี้เป็นอาการผิดปกติของแอร์รถยนต์ที่ควรสังเกต

แอร์ไม่เย็น

แอร์มีกลิ่นอับ

แอร์มีเสียงดัง

แอร์ทำงานไม่สม่ำเสมอ

หากพบว่าแอร์รถยนต์มีอาการผิดปกติ ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการรถยนต์หรือร้านซ่อมแอร์โดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบแอร์ พัดลมแอร์รถยนต์

การดูแลแอร์รถยนต์ 4

การดูแลแอร์รถยนต์อย่างถูกวิธีจะช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพียงทำตามเคล็ดลับง่ายๆ ข้างต้น ก็สามารถช่วยให้แอร์รถยนต์เย็นสบายได้ตลอดการเดินทาง การดูแลพรมรถยนต์